Zachęcamy nauczycieli i uczniów do skorzystania z platformy edukacyjnej przygotowanej w ramach projektu "Szukając Einsteina - Akademia Umysłów Ścisłych", realizowanego przez Kuratorium Oświaty w Warszawie w partnerstwie z Politechniką Warszawską, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferuje ona m.in.:

  1. Innowacyjne programy nauczania matematyki, fizyki i chemii dla szkół ponadgimnazjalnych
  2. Skrypty dla nauczycieli
  3. Zeszyty ćwiczeń dla uczniów
  4. Materiały edukacyjne