W dniu 22 września 2014 roku rozpoczęły się zajęcia dla uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (moduł I) oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów osiągających niezadowalające wyniki w nauce (moduł II). Szczegółowe programy zajęć, scenariusze i materiały dydaktyczne zostały dostarczone drogą e-mail do dyrektorów szkół. Przypominamy, że czas trwania godziny lekcyjnej w module I wynosi 60 minut, natomiast w module II 45 minut. Życzymy młodzieży i nauczycielom owocnych zajęć!