W dniu 24 września 2014 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę, w której zatwierdził wybór oferty Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jako najkorzystniejszej w postępowaniu dotyczącym realizacji zajęć w ramach modułu III projektu PO KL "Region Nauk Ścisłych". Pierwsze zajęcia wyjazdowe planowane są na 11 października 2014 roku.