W dniu 28 października 2014 r. podczas spotkania dyrektorów szkół i przedstawicieli organów prowadzących z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego nastapiło przekazanie pomocy dydaktycznych zakupionych na potrzeby realizacji projektu. Więcej informacji można znaleźć tutaj:

Nowoczesne pomoce dydaktyczne w szkołach