WYDZIAŁ PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I STYPENDIÓW DEiS W TORUNIU
WZORY DOKUMENTÓW
UCZESTNICY PROJEKTU
Naukowe wakacje
W dniach 3-9 sierpnia br. w toruńskim Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy odbywają się warsztaty naukowe dla 60 gimnazjalistów, którzy wcześniej uczestniczyli w zajęciach w ramach III modułu projektu. Zapraszamy do galerii fotograficznej, jak również polecamy lekturę doniesień prasowych związanych z tym wydarzeniem.
Szukając Einsteina - Akademia Umysłów Ścisłych
Zachęcamy nauczycieli i uczniów do skorzystania z platformy edukacyjnej przygotowanej w ramach projektu "Szukając Einsteina - Akademia Umysłów Ścisłych", realizowanego przez Kuratorium Oświaty w Warszawie w partnerstwie z Politechniką Warszawską, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferuje ona m.in.: Innowacyjne programy nauczania matematyki, fizyki i chemii dla szkół ponadgimnazjalnych Skrypty dla nauczycieli Zeszyty ćwiczeń dla uczniów Materiały edukacyjne
Region Nauk Ścisłych nagrodzony przez Prezydenta RP
Projekt "Region Nauk Ścisłych" otrzymał nominację w konkursie "Dobry Klimat dla Rodziny" w kategorii "wyrównywanie szans edukacyjnych". Wyniki poznaliśmy podczas piątkowej (15 maja br.) uroczystej gali w Pałacu Prezydenckim w Warszawie z udziałem wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego. Do rywalizacji o Nagrodę Pary Prezydenckiej zgłoszono 260 projektów realizowanych przez 195 jednostek samorządu terytorialnego, stąd sam fakt uzyskania nominacji jest bardzo dużym sukcesem i wyróżnieniem. Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego oraz galerii zdjęć z tego wydarzenia!
Warsztaty aktywizujące w obiektywie
Dzięki uprzejmości Pana Andrzeja Piechockiego, nauczyciela Zespołu Szkół Niepublicznych w Bożejewicach, prezentujemy kolekcję zdjęć z warsztatów aktywizujących, które trwają obecnie w Bydgoszczy w ramach I modułu projektu. Zapraszamy do galerii!
Materiały z meteorologii i klimatologii do pobrania
Na prośbę prof. Rajmunda Przybylaka z Wydziału Nauk o Ziemi UMK zamieszczamy materiały do zajęć "Wybrane problemy z meteorologii i klimatologii" w wersji kolorowej: Pobierz plik.PDF
Nowe zdjęcia w galerii
Nasza galeria wzbogaciła się o sporą liczbę zdjęć z zajęć prowadzonych we wszystkich modułach projektowych. Dziękujemy szkołom, które udostępniły nam swoje kolekcje fotograficzne.
Przekazanie pomocy dydaktycznych szkołom
W dniu 28 października 2014 r. podczas spotkania dyrektorów szkół i przedstawicieli organów prowadzących z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego nastapiło przekazanie pomocy dydaktycznych zakupionych na potrzeby realizacji projektu. Więcej informacji można znaleźć tutaj: Nowoczesne pomoce dydaktyczne w szkołach
Drugie spotkanie w ramach modułu III
Kolejni gimnazjaliści z 12 szkół uczestniczyli w zajęciach w ramach modułu dla uczniów zdolnych. Młodzież miała możliwość wysłuchania m.in. wykładów z optyki okularowej czy też biofizyki molekularnej. Uczniowie zapoznali się z wizualizacją danych statystycznych oraz poznali wybrane problemy z meteorologii i klimatologii oraz wiele innych ciekawych zagadnień z fizyki, biologii i medycyny.
Rozpoczęcie zajęć w module III
Wystartowały zajęcia dla najzdolniejszych uczniów. Łącznie gościliśmy w Toruniu 141 uczniów z 12 gimnazjów. Część młodzieży brała udział w specjalistycznych wykładach z biologii, fizyki i chemii w medycynie oraz z fizyki z elementami meteorologii. Te zajęcia odbyły się w pracowniach Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu. Grupa 48 osób uczestniczyła w zajęciach z matematyki z elementami ekonomii na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK. Dodatkowo 24 osoby wzięły aktywny udział w warsztatach w Obserwatorium Meteorologicznym na Wydziale Nauk o Ziemi UMK. Uczniowie uczestniczący w komponencie fizyczno-meteorologicznym otrzymali w prezencie stacje pogodowe. Poziom zajęć był zróżnicowany, od skomplikowanych symulacji komputerowych po bardzo…
Moduł III na UMK
W dniu 24 września 2014 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę, w której zatwierdził wybór oferty Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jako najkorzystniejszej w postępowaniu dotyczącym realizacji zajęć w ramach modułu III projektu PO KL "Region Nauk Ścisłych". Pierwsze zajęcia wyjazdowe planowane są na 11 października 2014 roku.
Rozpoczęcie zajęć w module I i II
W dniu 22 września 2014 roku rozpoczęły się zajęcia dla uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (moduł I) oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów osiągających niezadowalające wyniki w nauce (moduł II). Szczegółowe programy zajęć, scenariusze i materiały dydaktyczne zostały dostarczone drogą e-mail do dyrektorów szkół. Przypominamy, że czas trwania godziny lekcyjnej w module I wynosi 60 minut, natomiast w module II 45 minut. Życzymy młodzieży i nauczycielom owocnych zajęć!
Uroczysta inauguracja projektu
W dniu 9 września 2014 r. w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu odbyła się uroczysta inauguracja projektu RNS. Zarząd Województwa reprezentował Marszałek Sławomir Kopyść, a Departament Edukacji i Sportu Dyrektor Czesław Ficner oraz Naczelnik Wydziału Projektów Edukacyjnych i Stypendiów Jarosław Przybył. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele Kuratorium Oświaty, KPCEN w Bydgoszczy i uczelni wyższych. Konferencja była adresowana do dyrektorów i nauczycieli szkół biorących udział w projekcie. W programie znalazły się przemówienia okolicznościowe, prezentacje poświęcone samemu projektowi oraz strategii długofalowej DEiS, wykład popularnonaukowy prof. Rajmunda Przybylaka (WNoZ UMK), a także warsztaty i ścieżki dydaktyczne dla nauczycieli. Zobacz galerię…
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO