Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. św. Jana 1/3, 87-100 Toruń

Jarosław Przybył
naczelnik Wydziału Projektów Edukacyjnych i Stypendiów
j.przybyl@kujawsko-pomorskie.pl

Renata Drozdowska
koordynator projektu
r.drozdowska@kujawsko-pomorskie.pl
tel. 883-359-302

Anna Adamska-Pielesz
specjalista ds. promocji, rekrutacji i monitoringu
a.adamska@kujawsko-pomorskie.pl
tel. 883-353-686

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 9
85-067 Bydgoszcz

Anna Grzeca
koordynator merytoryczny modułu I
anna.grzeca@gmail.com
tel. 606-201-220

Wiesława Tomasiak-Wyszyńska
koordynator merytoryczny modułu II
wieslawa.tomasiak-wyszynska@cen.bydgoszcz.pl
tel. 52-349-31-50 wew. 45, 603-676-778