Zajęcia dla uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty – 3 komponenty:

  • doradztwo zawodowe + warsztaty specjalistyczne z wykorzystaniem ICT
  • terapia psychologiczno-pedagogiczna
  • socjoterapia z elementami kultury fizycznej
  • warsztaty aktywizująceWartość modułu: 476 000,00 PLN   Grupa docelowa: 100 osób

  • Zajęcia specjalistyczne: 315 000,00 PLN
  • Wyjazd integracyjny: 110 000,00 PLN


Stawka godzinowa: 90,00 PLN za 60 minut zajęć

W ramach projektu każda szkoła otrzyma 70 h zajęć edukacyjnych: 30 h zajęć z doradztwa zawodowego, 20 h zajęć z socjoterapii, 2 x 10 h zajęć z terapii psychologiczno-pedagogicznej.

Zajęcia będą prowadzone w świetlicach środowiskowych i szkolnych oraz szkołach przez nauczycieli i specjalistów