Zajęcia wyrównawcze dla uczniów osiągających niezadowalające wyniki w nauce – 3 komponenty interdyscyplinarne

  • geografia turystyczna unii europejskiej, język angielski przewodnikiem po europie
  • arytmetyka z elementami logiki
  • socjoterapia z elementami kultury fizycznej
  • przyroda (biologia, chemia i fizyka) z elementami zdrowego żywieniaWartość modułu: 812 000,00 PLN   Grupa docelowa: 800 osób

  • Zajęcia specjalistyczne: 666 000,00 PLN
  • Zakup pomocy dydaktycznych: 95 000,00 PLN


Stawka godzinowa: 90,00 PLN za 45 minut zajęć

W ramach projektu każda szkoła otrzyma 148 h zajęć edukacyjnych: 40 h z geografii turystycznej z językiem angielskim, 40 h arytmetyki oraz 68 h z przyrody.

Zajęcia będą prowadzone w szkołach przez nauczycieli.