Moduł II - program zajęć wyrównawczych dla uczniów osiągających
niezadowalające wyniki w nauce „SUKCES W NASZYCH RĘKACH”

 

1. Geografia turystyczna Unii Europejskiej, j. ang. przewodnikiem po Europie – 40 h

Główny cel zajęć: wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z brakami w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych z zakresu geografii i języka angielskiego, wspomaganie rozwoju kompetencji językowych ucznia (słuchania, mówienia, czytania i pisania) wynikających z podstawy programowej, integrowanie nauczania językowego z przedmiotowym, przekazanie uczniom w atrakcyjny sposób informacji z geografii krajów UE oraz zachęcenie ich do nauki języka angielskiego.
Zajęcia te dają również możliwość rozwijania w uczniach tolerancji, otwartości i ciekawości wobec innych kultur i narodów, kształcenie poczucia przynależności regionalnej, narodowej i kulturowej, rozwijanie poszczególnych sprawności językowych, motywowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji oraz rozwijanie umiejętności pracy w zespole oraz zdolności twórczego myślenia.

Lp.Tematyka zajęćLiczba godzin
1. Podział polityczny Europy - państwa UE i ich stolice na mapie politycznej i konturowej. 2
2. Położenie geograficzne i najważniejsze miasta krajów UE. 2
3. Obiekty geograficzne na mapach fizycznych i politycznych krajów UE. 2
4. Flagi, symbole, kultura i obyczaje krajów UE. 3
5. Charakterystyka środowiska przyrodniczego, ludności i gospodarki wybranych krajów UE. 2
6. Miejsce Polski na tle krajów UE. 2
7. Przygotowujemy album o wybranym kraju UE (w języku angielskim) - praca w grupach. 3
8. Najwięksi odkrywcy z krajów UE. 2
9. Nazwy geograficzne w języku angielskim. 1
10. The European Union - co uczniowie sądzą o unii – debata. Pozytywne i negatywne aspekty wejścia Polski do Unii. 2
11. Places worth seeing - miejsca warte odwiedzenia. Które miasto wybrałbyś gdybyś mógł mieszkać gdzie chcesz? 3
12. Czy wczasy zagraniczne są bardziej atrakcyjne od wakacji w Polsce - prezentacje przygotowane przez uczniów. 2
13. Piszemy wiadomości e-mail do kolegi lub koleżanki z wybranego kraju UE. 2
14. Język angielski w sytuacjach codziennych (w sklepie, w restauracji, na poczcie) -scenki. 3
15. Język angielski na wakacje (asking for and giving directions) - kierunki, pytanie o drogę i jej wskazywanie. 2
16. Podróżujemy samolotem, autobusem, pociągiem i metrem. 2
17. Rozmawiamy przez telefon. 1
18. I’m looking for a job - poszukujemy pracy, poznajemy zawody. 2
19. Najsłynniejsze piosenki angielskie. 1
20. Quiz na temat krajów UE. 1
    40


2. Arytmetyka z elementami logiki – 40 h

Główny cel zajęć: wyrównywanie braków edukacyjnych w zakresie realizowanych treści programowych, będących przyczyną trudności szkolnych, zachęcenie ich do zwiększenia wysiłku w uczeniu się matematyki, kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego, budowanie poczucia własnej wartości; zniwelowanie przykrych doświadczeń wiązanych z porażkami ucznia na lekcjach matematyki, uświadomienie potrzeby znajomości pojęć matematycznych w codziennych sytuacjach życiowych, rozwijanie umiejętności pracy w grupie.

Lp.Tematyka zajęćLiczba godzin
1. Zastosowanie proporcji do obliczeń procentowych. 2
2. Obliczenia procentowe - rozwiązywanie problemów z życia wziętych -promocja towaru, oprocentowanie oszczędności, obliczenia podatkowe, ubezpieczenie mieszkania i samochodu. 4
3. Próby złota i srebra. Zastosowanie promili w jubilerstwie. Rozwiązywanie zadań na stopy metali. 2
4. Zastosowanie obliczeń procentowych do obliczania stężenia różnych roztworów - zastosowanie w praktyce. 2
5. Nauka postrzegania różnego rodzaju przedmiotów jako figur przestrzennych. 1
6. Przekształcanie wyrażeń zawierających pierwiastki i potęgi. 3
7. Posługiwanie się odpowiednimi jednostkami miar i ich zamiana przy rozwiązywaniu zagadnień praktycznych. 4
8. Zadania logiczne z przelewaniem i ważeniem. 1
9. Korzystanie z kalkulatora w przypadku konieczności szybkiego wykonywania obliczeń lub sprawdzania otrzymanych wyników. 1
10. Wykonywanie badań statystycznych na terenie szkoły - nasza szkoła w liczbach. 2
11. Niedziesiątkowe systemy liczenia - zapisywanie tych samych liczb w różnych systemach. 1
12. Konstruowanie gier matematycznych: gry planszowe, zagadki, łamigłówki. 3
13. Łamigłówki i zagadki, gry logiczne - ciekawe zadania z pogranicza matematyki i logicznego myślenia. 2
14. Tworzenie i rozwiązywanie krzyżówek matematycznych. 2
15. Konkurs SUDOKU. 1
16. Projektujemy własne mieszkanie - obliczanie pól powierzchni, przeliczanie jednostek, ćwiczenie orientacji przestrzennej. 2
17. Rozwiązywanie zadań staropolskich i zadań historycznych. 1
18. Proste obliczenia matematyczne w zadaniach z fizyki i chemii. 2
19. Mecz matematyczny. 2
20. Wykorzystanie komputera w matematyce. 2
    403. Przyroda (biologia, fizyka, chemia) z elementami zdrowego żywienia – 68 h (60 h + 8 h)

Główny cel zajęć: wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z brakami w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych z przyrody (biologia, fizyka, chemia), rozwijanie zainteresowań przyrodniczych ucznia, doskonalenie umiejętności powiązania oraz wzajemnej zależności w systemie człowiek - przyroda – gospodarka, zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce, nauka korzystania z różnych źródeł informacji o środowisku przyrodniczym, ukazywanie związków (korelacji) pomiędzy biologią, fizyką i chemią, wyrabianie dbałości o ochronę własnego zdrowia oraz zdrowia innych osób.

Lp.Tematyka zajęćLiczba godzin
1. Przejście światła przez pryzmat, barwy. 1
2. Otrzymywanie obrazów za pomocą soczewek, zwierciadła. 2
3. Narządy zmysłów – wzrok i słuch. 2
4. Wady wzroku. Krótkowzroczność i dalekowzroczność. 1
5. Dźwięki. Ultradźwięki i infradźwięki. 1
6. Ultrasonografia. 1
7. Hałas a zdrowie. 1
8. Przemiany energii podczas parowania, skraplania i topnienia. 2
9. Podróż po świecie elektryczności. 2
10. Fale elektromagnetyczne - rentgenografia, podczerwień, ultrafiolet. 2
11. Radio i TV. 1
12. Fizyka w muzyce - powstawanie fal w instrumentach muzycznych, rozchodzenie się dźwięku, akordy, dudnienia. 1
13. Jak brzmi muzyka uchem fizyka? 1
14. Fizyka w kryminalistyce. 1
15. Plusy i minusy energii jądrowej, reaktor jądrowy - debata. 1
16. Zasada działania mikrofalówki. 1
17. Powietrze, skład powietrza atmosferycznego. 1
18. Badanie właściwości tlenu – jak tlen wpływa na proces spalania? 1
19. Mieszaniny chemiczne – sposoby rozdzielania mieszanin. 2
20. Ciśnienie hydrostatyczne - doświadczenia. 1
21. Wpływ ciśnienia zewnętrznego na organizm człowieka. 1
22. Płuca - jak wyglądają? Ciśnienie atmosferyczne, hydrostatyczne i podciśnienie. 1
23. Zanieczyszczenia wody, powietrza i gleby. Wpływ na organizm ludzki. 2
24. Szambo czy oczyszczalnia? - oceniamy efektywność przydomowych oczyszczalni. 1
25. Kwaśne deszcze, efekt cieplarniany, dziura ozonowa i smog - wpływ na organizmy i środowisko. 3
26. Analiza składu własnego kosza – znaczenie segregacji odpadów. 1
27. Formy ochrony przyrody w najbliższej okolicy i w Polsce. 2
28. Siła parcia. Prawo Pascala. 1
29. Siła wyporu. Prawo Archimedesa. 1
30. Rozszerzalność liniowa i objętościowa - zapoznanie z biologicznym znaczeniem rozszerzalności cieczy. 2
31. Odnawialne źródła energii. 2
32. Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka. 3
33. Medycyna i zdrowie - trądzik młodzieńczy. 1
34. Wady postawy wśród gimnazjalistów. 1
35. Czym możemy zarazić się od komara? - choroby przenoszone przez owady. 1
36. Skąd pochodzą rasy ludzkie? 1
37. Budowa mikroskopu, obserwacje pod mikroskopem. 2
38. Obserwacje zjawisk astronomicznych. 2
39. Cząsteczkowa budowa ciał, właściwości substancji. 1
40. Historyczny rozwój pojęcia atomu. 1
41. Najnowsze osiągnięcia techniki i nauki. 2
42. Sesja popularnonaukowa "Wkład Polaków do nauki światowej". 2
    60
ELEMENTY ZDROWEGO ŻYWIENIA
43. Substancje silnie działające na organizm człowieka - szkodliwy wpływ nikotyny i alkoholu na zdrowie człowieka. 1
44. Znaczenia warzyw i owoców w diecie człowieka. 1
45. Głodny umysł - przysmaki dla Twojego mózgu. 1
46. Żyjmy zdrowo – moje pomysły na zdrowe życie. 1
47. Składniki chemiczne żywności. Związki chemiczne w kuchni. 1
48. Metody utrwalania żywności. 1
49. Poznanie znaczenia pokarmów i ich podstawowych składników dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka – witaminy i pierwiastki. 1
50. Zdrowie a cywilizacja. 1
    8