Zajęcia dla najzdolniejszych uczniów w ramach realizacji kompetencji kluczowych – 3 komponenty:

  • biologia i chemia w medycynie i/lub fizyka medyczna (tutoring)
  • fizyka (w tym w języku angielskim) z elementami meteorologii (zajęcia warsztatowe w terenie i/lub tutoring)
  • matematyka z elementami ekonomii


Podczas zajęć będą wykorzystywane nowoczesne techniki i narzędzia ICT.

W zajęciach weźmie udział łącznie 600 osób z 50 szkół – 12 uczniów z każdej szkoły.

Zajęcia będę prowadzone w 24-osobowych grupach (25 grup).

Każda grupa będzie uczestniczyła w 42 h zajęć (po 14 h na każdy komponent) – łącznie zostanie przeprowadzonych 1050 h.

Blok tematyczny to 7 h zajęć (2 h + śniadanie + 3 h + obiad + 2 h).

Zajęcia będą przeprowadzone w pracowniach i obiektach podwykonawcy.

Każda szkoła będzie miała sfinansowane 6 przyjazdów na zajęcia oraz catering.