Region Nauk Ścisłych

projekt systemowy


okres realizacji 03.2014 – 06.2015 projekt skierowany jest do 50 szkół (1 500 uczniów gimnazjów) z terenu województwa kujawsko-pomorskiego

głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic gimnazjów pochodzących z obszarów wiejskich

w ramach projektu zostaną wypracowane:
1. program skierowany do uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty
2. program zajęć wyrównawczych dla uczniów osiągających niezadowalające wyniki w nauce
3. program zajęć dla najzdolniejszych uczniów w ramach realizacji kompetencji kluczowychDokąd po informacje o projekcie?
Urząd Marszałkowski w Toruniu
Departament Edukacji i Sportu
Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów
ul. św. Jana 1/3, 87-100 Toruń