Półtora tysiąca uczniów z 50 gimnazjów regionu weźmie udział w dodatkowych zajęciach m.in. z fizyki z elementami meteorologii, biologii i chemii w medycynie oraz geografii turystycznej z językiem angielskim. Rozpoczyna się realizacja przygotowanego przez Urząd Marszałkowski projektu edukacyjnego „Region Nauk Ścisłych”.

 
- To kontynuacja realizowano z powodzeniem w ubiegłych latach naszego skierowanego do młodzieży projektu regionalnych kół fizycznych, matematycznych, informatycznych i astronomicznych. Ofertę dodatkowych zajęć z zakresu przedmiotów ścisłych adresujemy zarówno do uczniów którzy mają trudności w nauce, jak i do tych, którzy świetnie sobie z nią radzą i chcą rozwijać swoje zainteresowania – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Głównym celem projektu „Region Nauk Ścisłych” jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic szkół gimnazjalnych pochodzących z obszarów wiejskich oraz zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach naukowych. Projekt będzie realizowany w ramach trzech modułów zajęć specjalistycznych i interdyscyplinarnych we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy:


  • W pierwszym module wsparciem objętych będzie 100 uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty, którzy wezmą udział w warsztatach specjalistycznych z wykorzystaniem technologii informatyczno-komputerowych, terapii psychologiczno-pedagogicznej oraz socjoterapii z elementami kultury fizycznej. Ponadto, w module przewidziano również zajęcia z doradztwa zawodowego oraz warsztaty aktywizujące. Łącznie szkoły przeprowadzą 3500 godzin zajęć. Zajęcia w szkołach i świetlicach rozpoczną się w połowie września.

 

  • Drugi moduł skierowany jest do gimnazjalistów osiągających niezadowalające wyniki w nauce i zakłada  przeprowadzenie 7400 godzin zajęć edukacyjnych z zakresu geografii turystycznej z językiem angielskim, arytmetyki oraz przyrody z elementami zdrowego żywienia. W zajęciach weźmie udział 800 uczniów. Zajęcia w szkołach i świetlicach rozpoczną się w połowie września.

 

  • Trzeci moduł skierowany jest do 600 najzdolniejszych uczniów i podzielony na 3 komponenty: biologia, chemia i fizyka w medycynie, zajęcia warsztatowe z fizyki (także w języku angielskim) z elementami meteorologii oraz matematyka w połączeniu z ekonomią. W ramach modułu przeprowadzonych zostanie 1050 godzin lekcyjnych. Obecnie trwa procedura przetargowa, która wyłoni uczelnię lub innego wykonawcę, który zrealizuje tą część projektu. Początek zajęć zaplanowano na połowę października.

Rekrutacja szkół do udziału w programie nastąpiła na podstawie wyników egzaminów gimnazjalnych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języka angielskiego. Wybór uczniów do poszczególnych modułów przeprowadzono w wyniku wewnętrznej diagnozy szkoły. Do modułu I zostali przypisani uczniowie na podstawie informacji uzyskanych od pedagogów szkolnych o zdiagnozowanych problemach uczniów. Kryteria rekrutacji do modułu II to słabe wyniki w nauce z przedmiotów przyrodniczych i matematycznych. Do III modułu zakwalifikowano uczniów osiągających sukcesy w nauce, konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Lista wszystkich szkół tutaj

Projekt zakłada także opracowanie programów: skierowanego do uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty, zajęć wyrównawczych dla uczniów osiągających niezadowalające wyniki w nauce oraz  dla uczniów najzdolniejszych w ramach realizacji kompetencji kluczowych. Programy te będą mogły być wdrażane we wszystkich szkołach gimnazjalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Wartość projektu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki to 2,5 miliona złotych. Wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie otrzymają pomoce naukowe. Realizacja przedsięwzięcia potrwa do czerwca.

Konferencja inaugurująca projekt odbyła się 9 września w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Do uczestnictwa zaprosiliśmy dyrektorów szkół, nauczycieli, pracowników naukowych oraz przedstawicieli instytucji oświatowych i samorządowych. W ramach konferencji odbył się m.in. wykład prof. dr hab. Rajmunda Przybylaka na temat współczesnych zmian klimatu Ziemi oraz warsztaty specjalistyczne i ścieżki edukacyjne dla nauczycieli.

Projekt jest realizowany przez Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów w Departamencie Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Źródło: Serwis internetowy Urzędu Marszałkowskiego