WYDZIAŁ PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I STYPENDIÓW DEiS W TORUNIU
Wzory dokumentów moduł III

Arkusz hospitacyjny moduł III

Deklaracja udziału ucznia moduł III

Lista obecności moduł III B&W

Lista obecności moduł III kolor

Sprawozdanie merytoryczne nauczyciela modul III B&W

Sprawozdanie merytoryczne nauczyciela moduł III kolor

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO